English
Besoeker Nommer: 5476

Tien uit Tien Braaivleis Pa op 9 maande (Teler en eienaar - Rooidam Dorperstoet)

Braaivleis

Kaing. `n Braaivleis seun

Ramme in die veld

Snowball

Otniel: `n Snowball seun

DSCF3081

Dr. Fanie Steyn from Ramsem

Picture1 (2)

Embrio's

Splitting van Embrio

Welkom By Nooitgedacht Dorperstoet

die-een
Missie
 • Om ten alle tye ons beste te doen om ‘n positiewe bydrae tot die ontwikkeling van die Dorper ras te maak.
 • Om ‘n positiewe bydrae tot die stoet- en kommersiële Dorpertelers te maak.
 • Om ons kliënte in ‘n beter posisie ten opsigte van opbrengs per ooi en per hektaar te kan plaas en om ons klubs en genootskap te dien en te versterk.
Visie

Om stoet- en kommersiële telers van prestasie getoetste, vrugbare, aangepaste, funksionele teeldiere met baie vleis, perfekte balans en bouvorms te voorsien, wat hul boerderye op ‘n hoër vlak van winsgewindheid per ooi en opbrengs per hektaar sal plaas.

 • Lid van die Dorpertelers Genootskap van Suid Afrika. Stoet nommer D 2250
 • Lid van Stamboek SA Stoetnommer – 0575968
 • Lid van die Rooivleis Produsente Organisasie
 • Lid van AgriSA
Waardes van Nooitgedacht Dorperstoet
Integriteit, Uitnemendheid, Respek, Nederigheid, Liefde en Dissipline.
 1. Ons sal nie defekte wat aan ons bekend is verberg nie, alle kliënte moet ten alle tye ‘n ingeligte besluit kan maak, aangesien ons nie ons kliënte se kuddes of belegging in Dorpers doelbewus wil benadeel nie.
 2. >
 3. Ons sal voortdurend van die beste genetiese materiaal beskikbaar gebruik om ons en ons kliënte se kuddes se winsgewendheid voortdurend en volhoubaar te verhoog.
 4. Om van al ons kliënte, nasionaal sowel as internasionaal ‘n lewenslange vriend te maak, deur hul belange altyd bo die van ons eie te plaas.
 5. Ons onderwerp ons vrywillig aan die reëls van die Dorperskaaptelersgenootskap van Suid Afrika en onderneem om ons stoet binne daardie reëls te bedryf en te bestuur.
 6. Ons sal voortgaan om die bodem te bewaar en te verbeter vir die natuurlike fauna en flora, asook die geslagte wat na ons hier gaan boer.
 7. As diere liefhebbers sal ons in ons boerdery praktyke nooit enige dier in enige mate mishandel, laat mishandel of passief toekyk hoe enige dier mishandel word nie.
 8. Ons sal nooit enige onetiese bestanddele, voeding, chemiese middels of medisyne gebruik om diere beter te laat vertoon as wat hulle werklik is nie.
 9. Ons is trots Suid Afrikaans en neem ons verantwoordelikheid as vleis produsent ernstig op om voedsel sekuriteit primêr vir Suid Afrika en sekondêr vir die res van die wêreld te help verseker.
 10. Ons sal altyd poog om deur middel van uitvoere van Dorpers en Dorper genetika ook Suid Afrika se handelsbalans te help versterk.
 11. As werksverskaffer glo ons in billikheid, regverdigheid en respek en sal ons altyd werknemers en hul gesinne in ons diens met bogenoemde waardes hanteer, terwyl ons elkeen oplei, toerus en ontwikkel tot hul eie voordeel, sowel as die van Nooitgedacht Dorperstoet.
Het u geweet:

Nooitgedacht Dorperstoet beskik oor volledige en korrekte stambome van 6 tot 10 geslagte terug op 95% van alle diere in produksie.

Nooitgedacht Dorperstoet was die afgelope jaar die grootste deelnemer aan prestasie meting by S A Stamboek en was op sy eie verantwoordelik vir 14% van alle Dorpers in Suid Afrika wat aan prestasie meting onderwerp is.

DSCF3081

Dr. Fanie Steyn from Ramsem

Picture1 (2)

Embrio's

Splitting van Embrio

Tien uit Tien Braaivleis Pa op 9 maande (Teler en eienaar - Rooidam Dorperstoet)

Braaivleis

Kaing. `n Braaivleis seun

Ramme in die veld

Snowball

Otniel: `n Snowball seun

Any enterprise built by wise planning, becomes strong through common sense and profits wonderfully by keeping abreast of the facts.
-KING SOLOMON

We can complain because rose bushes have thorns or we can rejoice because thorn bushes have roses
- ABRAHAM LINCOLN

Terug Na Bo