English
Besoeker Nommer: 3978

Braaivleis

Kaing. `n Braaivleis seun

Ramme in die veld

Snowball

Otniel: `n Snowball seun

DSCF3081

Dr. Fanie Steyn from Ramsem

Picture1 (2)

Embrio's

Splitting van Embrio

Braaivleis

Kaing. `n Braaivleis seun

Ramme in die veld

Snowball

Otniel: `n Snowball seun

Wie is Ons

Robert Schuller het gesê:

Hulle wat in skynbaar onmoontlike omstandighede sukses behaal, is hulle wat eenvoudig nie weet hoe om tou op te gooi nie. – Ons dink hy het van dorpers gepraat.

Die Saunderson’s boer nou vir die vierde geslag op Nooitgedacht en die vyfde geslag sit al hand by. Nooitgedacht was sedert 1969 tot 1987 die basis van waar my oupa en pa hul Merino stoet (stoetnommer 1521) bedryf het.

Gedurende 1984 het ons, ons eerste Dorper stoet ooie van Albert van Niekerk gekoop.  In 1987 het ons bedank as lede van die Merino telersvereniging en is daar sedertien uitsluitlik met Dorpers geteel.

wie-is-ons-skadu
wie-is-ons-oscar

Ramme van Ernest Connan is aanvanklik gebruik.   In 1995 het ons Niel Latsky se Dorperstoet gekoop, die stoet was hoofsaaklik uit die lyne van Albie van Niekerk en Jannie Visagie geteel. Gedurende 2005 het die Saundersons ‘n 20% aandeel in Jasperskop Boerdery Edms Bpk gekoop en teen die einde van 2006 by die ontbinding van Jasperskop Boerdery Edms Bpk het Charl die grootste gedeelte van die Dorperstoet ontvang vir sy aandeel in Jasperskop Boerdery, wat uit Dorpers, Wit Dorpers, Van Rooy’s, Boerbokke, Kalahari Reds en Savanna Bokke bestaan het.    Hierdie Dorperstoet het sedert sy ontstaan in 1982 hoofsaaklik van die genetika van Koos Vermeulen, Albie van Niekerk, Jannie Visagie en Hannes Kriel gebruik gemaak.

Sedert 2006 gebruik ons hoofsaaklik ons eie top 1% ramme, maar ook bloedlyne van Rooidam Dorperstoet wat hoofsaaklik uit bloedlyne van Kolie Strauss, Albie van Niekerk en Jannie Visagie kom en ook lyne van Phillip Strauss wat basies dieselfde agtergrond het. Belangrike en goeie eienskappe is identifiseer en oor tyd vasgelê en weer vasgelê, sodat ons nou met reg kan sê die diere teel soos hulle lyk en soos hulle is. Vir ons is die fenotipe net so belangrik as die genotipe en die genotipe net so belangrik as die fenotipe.  Bouvorm wat ondersteun word deur uitmuntende prestasie syfers is dus ons ideaal.

Vir ons is ‘n mooi dier goed, maar ‘n mooi dier wat winsgewend is, is beter en ‘n mooi dier wat winsgewend kan wees op die veld in uiterste omstandighede, die heel beste.   Ons teel nie in voerkrale nie, aangesien ons kliënte nie in voerkrale boer nie.  Derhalwe selekteer ons vervangings ooie nie net op bouvorm nie, maar ook op prestasie syfers soos groeitempo en reproduksie tempo.  Wetenskaplike metings wat deur Stamboek SA gedoen en verwerk word, gekombineer met ’n deeglike stamboom en goeie teling, verhoog die voorspelbaarheid van verwagte nageslag geweldig.

Om die lammers voortdurend met mekaar te vergelyk, maak seleksie makliker, want slegs diere met ‘n bogemiddelde prestasie syfer en bogemiddelde bouvorm word as vervangings ooie oorweeg.

Het u geweet:

Dat Nooitgedacht Dorperstoet nog nooit ‘n ram gehad het wat positief vir Brucella Ovis of Peestersiekte getoets het nie.

DSCF3081

Dr. Fanie Steyn from Ramsem

Picture1 (2)

Embrio's

Splitting van Embrio

Braaivleis

Kaing. `n Braaivleis seun

Ramme in die veld

Snowball

Otniel: `n Snowball seun

DSCF3081

Dr. Fanie Steyn from Ramsem

Picture1 (2)

Embrio's

Splitting van Embrio

Any enterprise built by wise planning, becomes strong through common sense and profits wonderfully by keeping abreast of the facts.
-KING SOLOMON

We can complain because rose bushes have thorns or we can rejoice because thorn bushes have roses
- ABRAHAM LINCOLN

Terug Na Bo