English
Besoeker Nommer: 4828

Nuus

Seleksie vir volhoubare en winsgewende skaapboerdery


Skaapboer van die jaar 2011


Bewaar dorper met prestasie toetsing

Lees die artikel

Web is skaapboer se gids tot sukses


LANDBOUWEEKBLAD – 6 JULIE 2001 Premiepryse bring nuwe hoop Louw Pretorius

‘n Groep Boesmanlandse skaapboere is pas vir die gehalte van hul produk ver-eer. Hulle verdien premiepryse en produseer volhou-baar.
(more…)


Nooitgedacht in die Media

Content for this post
Het u geweet:

Dat alle jong ooie wat nie dragtig skandeer na die eerste paarseisoen nie, geslag word.

Dat alle ramme wat op veilings aangebied word, ‘n volledige geslagsgeskiktheids ondersoek ondergaan deur ‘n Veearts.

Any enterprise built by wise planning, becomes strong through common sense and profits wonderfully by keeping abreast of the facts.
-KING SOLOMON

We can complain because rose bushes have thorns or we can rejoice because thorn bushes have roses
- ABRAHAM LINCOLN

Terug Na Bo